Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОГА ДА ОЧАКВАМ?

Въз основа на резултатите, Вашият онколог може да Ви предложи таргетна терапия.

Също така, възможно е с помощта на Oncompass лекарят да избегне употребата на дадено лекарство поради очаквана неефективност, което той или тя биха предложили в друг случай. Ето защо не е необходимо да бъдете подлагани на терапия, която би могла да доведе до нежелани реакции, дължащи се на нейната неефективност.

Лекарят може да предложи да продължите терапията в конкретния онкологичен център, използвайки традиционни терапии или лекарства на етап клинично проучване.

Или може да се окаже, че ще бъдете посъветвани да участвате в клинично проучване, провеждащо се в друг онкологичен център (във Вашата страна или в чужбина), в което се оценява активно вещество, което е специално разработено за тумори с генна мутация каквато има във Вашия тумор.

Може да се случи да не открием мутации в нито един ген, което не означава, че тестът не е бил необходим, тъй като липсата на определени генни мутации може да увеличи ефикасността на таргетни лечения, които влияят върху други гени. От друга страна, Oncompass спестява време и повторно вземане на проби.

Ако в бъдеще бъде открит нов ген, пациентите, които знаят, че техният тумор е отрицателен за предишните известни гени, имат по-голям шанс тестът за новия ген да бъде положителен.

Тестът не е напълно ненужен, дори ако в момента няма персонализирана възможност за терапия на откритата в тумора генна мутация, защото ако тази възможност възникне в бъдеще, пациентите, за които тази информация вече е налична, могат да имат достъп до тази нова терапевтична възможност в рамките на по-кратко време.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy