Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

ONCOMPASS™ SELECT ПРОГРАМА

ONCOMPASS™ Select предлага избрана молекулярна диагностична и терапевтична информационна услуга. 

Включва:

Молекулярна диагностика на приблизително 10 индивидуално избрани гени, които мутират най-често или са с най-голяма терапевтична значимост за пациента.

ONCOMPASS™ Калкулаторът разкрива коя таргетна терапия се асоциира положително или отрицателно с индивидуалния профил на мутация на пациента въз основа на резултатите от съответните научни публикации. Калкулаторът посочва дали е регистрирано ефективно лекарство за туморния тип на пациента, налично е само с off label използване или е в клинични проучвания. Също така разкрива коя молекула е малко вероятно да бъде ефективна в борбата срещу конкретния тумор.

Списък на актуални европейски клинични проучвания, които биха могли да са от полза за пациента.

Кога да изберете ONCOMPASS™ Select програма::

Ако не можете да участвате в клинични проучвания поради здравословни причини, а можете да приемате лекарства само в клинична употреба. Ако пробата от тумора е много малка, е възможно да Ви препоръчаме да поръчате само програма Select, но ако поръчате Full тест и пробата се окаже неподходяща за Full тест, ние автоматично стартираме Select тест.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy