Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

ONCOMPASS™ FULL ПРОГРАМА

ONCOMPASS™ Full е водеща молекулярна диагностична и терапевтична информационна услуга.

Включва:

Модерна молекулярна диагностика на приблизително 60 терапевтично значими гени от тумор, използвайки новогенерационни методи за секвениране. За подобряване на качеството на информацията се извършват и най-малко три FISH анализа на избрани гени.

ONCOMPASS™ Калкулаторътразкрива коя таргетна терапия се асоциира положително или отрицателно с индивидуалния профил на мутация на пациента въз основа на резултатите от съответните научни публикации. Калкулаторът посочва дали е регистрирано ефективно лекарство за туморния тип на пациента, налично е само с offlabelизползване или е в клинични проучвания. Също така разкрива коя молекула е малко вероятно да бъде ефективна в борбата срещу конкретния тумор.

Списък на клинични проучвания в световен мащаб, които могат да бъдат от полза за пациента.

ONCOMPASS™ Full тества следните гени:

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAS, GNAQ, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL,DDR2, CHEK2, PIK3R1, MAP2K1, JAK1, TGFBR2, PDGFRB, IGFR1, и 3 FISH теста от следните: HER-2, ALK, c-MET, FGFR1, PIK3CA, EGFR, ROS-1

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy