Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

ONCOMPASS™ ALL DYNAMIC ПРОГРАМА

Програмата ONCOMPASS™ All Dynamic предлага молекулярна диагностична услуга с интерпретация за таргетни терапии, базирана на панел от почти 600 гени (или целия екзом), покривайки 100% от традиционно използваните панели. Програмата съдържа 5-годишно подпомагане за вземане на решения преди всяка нова линия на лечение, препоръки от нашия Съвет по молекулярна диагностика на тумори за лекуващия лекар, списък с потенциалните клинични проучвания в световен мащаб и достъп до Калкулатора за прецизна медицина.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy