Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ НА ВАС ИЛИ НА БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА?

Ние отваряме врата към възможностите за терапия, които са на разположение в целия свят: получавате информация за всички таргетни терапии на едно място.

Молекулярната информационна услуга на Oncompass предоставя международен преглед на най-новите научни резултати в областта на изследванията на рака и таргетните персонализирани възможности за лечение.

Повечето онкологични центрове предлагат различни терапевтични възможности, но изборът на диагностични тестове се прави в съответствие с предлаганите там терапии. Въпреки това, има изключително бързо развитие в онкологичните изследвания, поради което съществуват няколко възможности за терапия, които не са достъпни навсякъде. Ако отидете в една клиника случайно, може да не сте на правилното място, за да получите най-доброто за Вас лечение.

Oncompass е независим информационен и диагностичен център, който поддържа връзка с най-добрите публични и частни онкологични центрове. Ще Ви насочим към един от тях, след което партньорът ни онколог ще поръча диагностичен тест Oncompass за Вас. Ще анализираме пробата от Вашия тумор, която вече е взета за патологичен тест и ще бъде съхранявана 30 години в отдела по патология, след което ще предоставим подробен анализ на наличните понастоящем персонализирани възможности за лечение, специално разработени за Вашия тип тумор. След това може да Ви бъде назначена таргетна терапия в клиниката, в която се лекувате или наш партньор онколог ще Ви насочи към друга клиника в нашата мрежа от онкологични центрове, в която да Ви бъде назначена конкретната терапия.

Това означава, че не е нужно да пътувате по целия свят, за да научите какви опции са на разположение и къде.

Има 138 известни драйвер гени, чиито мутации могат да играят значителна роля при туморогенезата при човека. Броят на лекарствените молекули, които могат да бъдат ефективни както при Вас, така и при Вашите близки, надхвърля 260. 60% от новите противоракови клинични проучвания са свързани с генни мутации и други биомаркери.

Центровете за клинични проучвания изследват пациентите си за биомаркери, таргети за лекарства, които се продават и финансират в техния център, и за биомаркери, таргетни към клинични проучвания, които са на разположение в тяхната клиника. Въпреки това, повечето биомаркери (мутации) се появяват само в малка част от случаите на тумор (5-10%). Следователно шансовете са много ниски пациентът да може да бъде включен в таргетно клинично проучване, ако таргетите на други центрове не са тествани. Проблемът възниква, когато туморът на пациента има мутация, която е таргетна за дадено лекарство, което е налично само в друг онкологичен център, но това никога няма да бъде открито, тъй като този ген не се анализира и дори няма информация за тези възможности.

Решението е да посетите молекулярен онкологичен информационен център като Oncompass, да тествате всички възможни таргети и след това да отидете там, където се намира възможно най-персонализираното решение за терапия за Вас.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy