Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

КАК МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?

Тъй като изборът на персонализирана терапия с лекарство е част от комплексното лечение на рак, е много важно лекуващият лекар или лекарите, работещи в нашия център, да предоставят подробна информация за причината за услугите на Oncompass и тяхното възможно използване с оглед на медицинската история на пациента.

Свържете се с нашата международна информационна линия по телефона (+36 70 622 3713) или по имейл (info@oncompassmedicine.com). Нашите колеги ще Ви предоставят информация дали Вашият лекуващ лекар е наш партньор или къде можете да намерите най-близкия лекар по молекулярна онкология.

Ако решите да поръчате услуги от Oncompass, ще получите форма за информация за пациента и форма за поръчка, които ще трябва да прочетете и подпишете. Също така, Вашият лекуващ лекар ще трябва да попълни и подпише форма за заявка, като предостави информация за клиничното Ви състояние и удостовери медицинската необходимост от услугата OncompassTM. При индивидуално запитване можем да Ви помогнем да вземете проби от Вашата туморна тъкан, които са необходими за тестовете, от отдела по патология, където се съхраняват. Вие или отдела по патология ще изпратите тези проби до нас с предварително уговорена DHL услуга, за да извършим необходимите молекулярни диагностични тестове.

Също така, можем да организираме вземане на проби от Вашата туморна тъкан, необходими за тестовете, от отдела по патология, така че единствената задача за Вас или Вашия лекуващ лекар да бъде да ни предоставите информация за институцията, в която се съхраняват тези проби. Тази институция ще изпрати проби до нас, за да извършим необходимите молекулярни диагностични тестове.

Ако няма партньор онколог наблизо, можете да поискате консултация с нашите лекари лично или в писмена форма.
Резултатите от нашите услуги и свързаните с тях предложения ще бъдат представени от лекуващия лекар.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy