Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

ТАРГЕТНИ ТЕРАПИИ

ОБЕЩАНИЕТО НА МОДЕРНАТА РАКОВА ТЕРАПИЯ: ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ ЗА ТУМОРИ

През последните години се наблюдава промяна в парадигмата при лечението на рак, която има два основни елемента. Единият елемент е, че има нарастващ брой терапевтични възможности, които самостоятелно или в комбинация с традиционните форми на лечение осигуряват значително подобрение в състоянието на пациентите.

При таргетните противоракови терапии се наблюдава безпрепятствено развитие. Нови лекарства с насочено действие се одобряват постоянно, като в световен мащаб се изследват почти четиристотин лекарствени молекули за таргетна терапия. Това е огромен брой и показва обема на научните проучвания в тази област. През следващите години може да се очаква истинска експлозия на пазара за лекарства с насочено действие и ще се наблюдава значително увеличение на броя на противораковите лекарства, които осигуряват подходяща таргетна терапия за отделните пациенти.

Другият елемент на промяната в парадигмата е ново прозрение, което не може да се счита за незначително от онколозите. Недвусмислено е това, което бе прието само преди няколко години – независимо от хистологичния или анатомичния тип, към който принадлежи туморът, ефективността на таргетното лечение ще зависи от генните дефекти в генетичния материал на туморните клетки.

АКО Е ОТКРИТ ТАРГЕТ, ТАРГЕТНОТО ЛЕЧЕНИЕ Е НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ

Таргетната антитуморна терапия не е непременно ефективна терапия за всички пациенти. Но ако отговорът е положителен, често се наблюдават драматични различия в сравнение с по-ранни резултати.

Първото условие за успешно лечение е да се знае таргета на лекарството. Ето защо е необходим молекулярен диагностичен тест. Ако таргетът се намира в туморните клетки, лекарството с насочено действие ще бъде повече или по-малко ефективно. Това означава, че могат да бъдат постигнати по-добри резултати чрез комбиниране на лекарство с насочено действие с традиционно лечение или дори без такива лечения, отколкото с някоя от по-ранните опции.

Ако в туморните клетки няма таргет, който да бъде разпознат при таргетно лечение, тестът не е излишен. В този случай е сигурно, че при Вас и близките Ви хора трябва да се прилагат традиционни форми на лечение, като таргетно лечение може да бъде възможно на по-късен етап. Върху установяването на генни дефекти, функциониращи като таргети за лекарства, се работи постоянно, така че след няколко години може да бъде препоръчана таргетна терапия за Вас или Вашите близки, което може да доведе до значително подобрение на състоянието на пациента.

ТАЙНАТА НА ТАРГЕТНИТЕ ЛЕЧЕНИЯ: ТЕ ПОТИСКАТ ДЕФЕКТНИЯ ПРОТЕИН

Таргетите на съвременните противоракови лекарства са дефектни протеини, присъстващи в генетичния материал на клетките. Както споменахме по-горе, идентифициране на тези генни дефекти се провежда непрекъснато. В световен мащаб се изследват по няколко хиляди проби от туморни тъкани, поради което има достъпни нови резултати от изследвания почти ежедневно, свързани с потенциални лекарства с насочено действие. (Базата данни, съдържаща генните дефекти, свързани с развитието на тумори, наблюдавана ежедневно от нашите специалисти, е достъпна онлайн от всеки на уебстраницата на SANGER Institute: Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer).

Ние разработихме ONCOMPASS All програма, която включва тестване на проби от туморни тъкани, изпратени до нас, за всички познати понастоящем генни дефекти и впоследствие идентифициране на модерна таргетна противоракова терапия, която може да се приложи.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy