Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ МОЛЕКУЛЯРНО ДИАГНОСТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ ЗА ЕДИН ГЕН И ONCOMPASS™?

Вероятно вече сте чували за молекулярните диагностични тестове, които са предназначени да откриват генна мутация, свързана с даден тип рак. Откриването на генни мутации (което също така предполага идентифициране на съществуващи лекарства с насочено действие и лекарства в процес на разработване) ще позволи на Вас и Вашите близки хора да се възползвате от съвременните таргетни противоракови лечения.

Днес няколко центъра по света провеждат молекулярни диагностични тестове, но само за определени гени или генни последователности. Най-известните тестове са тестът KRAS при рак на дебелото черво, тестът EGFR при рак на белия дроб и тестът HER-2 при рак на гърдата. Тези тестове позволяват да се предвиди ефикасността или неефективността на наличните лекарства с насочено действие, които вече са одобрени в случаите на тези ракови заболявания.

В случай на тестове за един ген, въпросът е дали дадено лекарство с насочено действие, налично в конкретен онкологичен център, може да бъде приложено при конкретен пациент. Това е т.нар. подход „от пациент към лекарство“.

В случай на тестове за множество гени, първо се определя генната мутация, намираща се в тумора на пациента. След това опитваме да разберем, използвайки нашите бази данни за молекулярна онкология, кое лекарство с насочено действие може да се използва за персонализирано лечение в този онкологичен център или друг онкологичен център в света. Това е т.нар. подход „от лекарство към пациент“.

Oncompass включва не само подробен мултигенен молекулярен тест, но и пълна интерпретация на резултатите, както и списък с потенциално полезни клинични проучвания, съвпадащи както с клиничния, така и с молекулярния профил на пациентите.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy