Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

ЗАЩО Е ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ТЕСТВАТ ВСИЧКИ ГЕНИ ЕДНОВРЕМЕННО?

1. Спестява се време
Целта е да се извлече възможно най-много молекулярна информация като възможно най-бързо се използва една проба. Теоретично е възможно гените да се изследват един по един, но би било разумно тестването да започне с най-често срещаните генни мутации. В този случай рискът е загуба на 2-3 седмици за всеки изследван ген.

2. Една проба е достатъчна за няколко теста
Друг риск е това, че малката тъканна проба се разделя многократно за всеки тест. В този случай трябва да се извърши ново, често болезнено и потенциално опасно вземане на проба. По технически причини ще е необходима по-малка проба, ако всички тестове се извършват едновременно.

3. Имате предоставена информация
Oncompass предоставя не само тест за множество гени, но и свързана с него информационна услуга, включително биологична и клинична интерпретация на резултатите и непрекъснато подпомагане за вземане на решения.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy