Обща информация

НАУКАТА

В сърцето на Oncompass Medicine се работи изключително много върху тестване и преглеждане на молекулярни и клинични доказателства.

Непрекъснато развиващата се основана на доказателства медицина изисква информация, генерирана на най-високо ниво на доказателства. Oncompass се отнася преди всичко до базата данни COSMIC Catalogue of Somatic Mutations in Cancer на SANGER Institute и партньорски публикации в PUBMED.

Също така, обръщаме специално внимание на проектите CANCER GENOME ATLAS, които непрекъснато разширяват геномния пейзаж на типовете рак.

В регистрацията на лекарства са включени някои биомаркери за някои типове тумори (например EGFR – gefitinib). Така публикации от клинични проучвания могат да посочват, че таргетното лекарство може да бъде ефективно в присъствието на предиктивните биомаркери в други типове тумори (например HER-2 – trastuzumab при рак на дебелото черво).
Не е необичайно да се публикуват клинични проучвания с драматични резултати. За да запълни тази потенциална липса на познания (например когато няма предклинични данни), Oncompass вярва, че молекулярните и биологични доказателства трябва да бъдат интегрирани в алгоритъма за вземане на решения.

Също така, Oncompass вярва, че бъдещият фокус на компанията трябва да бъде насочен върху солидни клинични резултати и биологични асоциации, а не върху странични ефекти, дори ако те са статистически доказани.

Ние използваме двустепенна система за оценка на доказателства. Първата реферира към типа на експеримента, подобно на класическата медицина основана на доказателства. Втората се опитва да покаже стабилността на данните. Като пример – KRAS мутациите изключват отговор към определени EGFR инхибитори почти на 100%, докато данните за значимостта на PIK3CA мутациите не са толкова ясни.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy