Обща информация

КАЧЕСТВО

OncompassTM Medicine, чрез своята лаборатория за молекулярна диагностика, Oncompass Medicine Hungary Ltd (по-рано KPS Ltd), е постигнала 100% точност (чувствителност и специфичност) в три независими външни проучвания за осигуряване на качество (EQA) за KRAS тестване на мутации, включително EQA на Европейската асоциация на патолозите.

Лекарите откриват почти 100% отговор към EGFR-TKI (erlotinib и gefitinib) при пациенти с НКБК (недребноклетъчен белодробен карцином) с EGFR мутации, идентифицирани от Oncompass Medicine (1). Това е по-високо отношение, отколкото е установено при клинични проучвания, при които за подбор на пациенти са използвани други методи и лаборатории. Това теоретично означава, че едно и също лекарство може да бъде по-успешно при базирано на биомаркери лечение или клинично проучване, ако се използва нашата диагностична технология.

Oncompass™ Medicine е сертифицирана по стандартите за качество ISO 9001.2008.

Избрани сертификати:
EQA_2012_KRAS SGS_UKAS_ISO9001_english KRAS_2010_QuIP_certificate KRAS_2010_EQA_certificate

1. Epidermal growth factor receptor (EGFR) high gene copy number and activating mutations in lung adenocarcinomas are not consistently accompanied by positivity for EGFR protein by standard immunohistochemistry. Pinter F, Papay J, Almasi A, Sapi Z, Szabo E, Kanya M, Tamasi A, Jori B, Varkondi E, Moldvay J, Szondy K, Keri G, Dominici M, Conte P, Eckhardt S, Kopper L, Schwab R, Petak I. J Mol Diagn. 2008 Mar;10(2):160-8.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy