Обща информация

КОМПАНИЯ

Oncompass™ Medicine е международна здравна информационна компания, която помага на онколозите да определят най-подходящата стратегия за лечение на рак за техните пациенти и подкрепя пациентите да намерят достъп до най-добрите персонализирани терапии за рак на базата на уникална клинична интерпретация на молекулярни диагностични резултати.

Нашите главни офиси са в Хайделберг, Германия и Будапеща, Унгария. KPS има дистрибутори и/или мрежа от партньори. Съветът за диагностика на тумори на Oncompass™ разработва информационни технологични методи и системи за подбор на подходяща молекулярна диагностика и осигуряване на клинична интерпретация на молекулярните генетични промени в рака.
Oncompass™ си сътрудничи с онколози с цел да осигури подходяща молекулярна и клинична информация, за да се оценят възможностите за лечение, както и да помогне на пациентите да получат достъп до нови терапии и клинични проучвания.

Чрез партньорството си, Oncompass Medicine Hungary, основана през 2004 г., или чрез международно признати подизпълнители, Oncompass може да осигури и най-съвременните базирани на новогенерационно секвениране (NGS) мултигенни и FISH тестове за ракови заболявания в Европа.

Oncompass™ има швейцарско и унгарско действащи предприятия, които получават проби от цяла Европа. Наскоро компанията представи нови филиали или дистрибутори в Румъния, Чехия, България, Полша, Австрия, Германия и Турция и планира да навлезе в САЩ през 2017 г. с новите Система за подпомагане за вземане на клинично решение, базирана на облак техн ология, и Калкулатор за прецизна медицина. Новата система не само дава възможност на лекарите да вземат по-добри решения, но има за цел изграждането на коалиция от всички заинтересовани страни за борба с рака (включително онколози, пациенти, диагностични и фармацевтични компании, както и застрахователни компании, различни други партньори, участващи в подобряването на процеса на вземане на решения и терапевтичен достъп).

Oncompass Medicine, основана преди 12 години от двама лекари и учен изследовател, няколко пъти в своята история е пионер на използването на молекулярна диагностика за подпомагане на клиничните стратегии за лечение на рак. Например през 2003 г. за първи път пациент е получил перспективна таргетна терапия, съответстваща на неговата водеща генна мутация в EGFR. Това доведе до многогодишна преживяемост без прогресия на рака.

Oncompass™ е собственост на частни лица (включително европейски учени и лекари с авторитет) и PortfoLion Venture Capital Fund Management Company (управлява фонд по програма JEREMIE на Европейската комисия).

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy